Tướng Tốc Chiến

Tướng mới ra mắt trong LMHT: Tốc Chiến

Tất cả 50 Tướng trong LMHT: Tốc Chiến