Trang bị TRƯỢNG TRƯỜNG SINH

TRƯỢNG TRƯỜNG SINH

Nội tại DUY NHẤT: Phục hồi Mana bằng 15% sát thương nhận vào từ tướng. Hồi máu bằng 20% ​​Mana đã tiêu tốn. Giới hạn 25 Máu mỗi lần phục hồi.

Nội tại DUY NHẤT - Cựu chiến binh: Mỗi cộng dồn cung cấp 20 Máu, 10 Năng lượng và 6 Công phép, cộng dồn mỗi 30 giây. Tối đa 10 điểm cộng dồn, cung cấp 200 Máu, 100 Năng lượng và 60 Công phép.

Các tướng Tốc Chiến sử dụng trang bị TRƯỢNG TRƯỜNG SINH

Tướng nào phù hợp với trang bị TRƯỢNG TRƯỜNG SINH trong LMHT: Tốc Chiến?

Trang bị cùng hệ

Nâng cấp trang bị hoàn chỉnh

VỌNG ÂM CỦA LUDEN QUỶ THƯ MORELLO TRƯỢNG HƯ VÔ MŨ PHÙ THỦY RABADON TRƯỢNG PHA LÊ RYLAI MẶT NẠ ĐỌA ĐẦY LIANDRY TRƯỢNG TRƯỜNG SINH SONG KIẾM TAI ƯƠNG NANH NASHOR QUYỀN TRƯỢNG THIÊN THẦN LƯ HƯƠNG SÔI SỤC KIẾM SÚNG HEXTECH VỌNG ÂM HÒA ĐIỆU CỐC QUỶ ATHENE SÁCH CHIÊU HỒN THỨC TỈNH  NGỌC VÔ CỰC

Nâng cấp giữa

NƯỚC MẮT NỮ THẦN Linh Hồn Lạc Lõng Bí Chương Thất Chuyền Sách Quỷ Gậy Bùng Nổ Gậy Quá Khổ Mặt Nạ Ma Ám Thủy Kiếm Súng Hextech Ngọc quên lãng Đột kích hư không

Trang bị khởi đầu

Lam Ngọc Sách Cũ