Trang bị MÙA ĐÔNG KẾ CẬN

MÙA ĐÔNG KẾ CẬN

Nội tại DUY NHẤT - Kinh Sợ : Nhận giáp bằng với 1% năng lượng tối đa và hồi lại 15% năng lượng mỗi lần dùng kỹ năng.

Nội tại DUY NHẤT - Năng Lượng Cộng Dồn: +15 chỉ số Năng lượng tối đa (tối đa +700 Năng lượng) mỗi khi bản thân tấn công hoặc sử dụng Năng lượng (xảy ra cao nhất 3 lần mỗi 12 giây). Tự thăng cấp thành Người Khổng Lồ Băng khi dồn đủ 700 Năng lượng.

Các tướng Tốc Chiến sử dụng trang bị MÙA ĐÔNG KẾ CẬN

Tướng nào phù hợp với trang bị MÙA ĐÔNG KẾ CẬN trong LMHT: Tốc Chiến?

Trang bị cùng hệ

Nâng cấp trang bị hoàn chỉnh

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ÁO CHOÀNG LỬA Giáp Tâm Linh KHIÊN BĂNG RANDUIN GIÁP GAI BÚA BĂNG GIÁP MÁU WARMOG MÓNG VUỐT STERAK GĂNG TAY BĂNG GIÁ GIÁP LIỆT SĨ Mũ Thích Nghi MẶT NẠ VỰC THẲM ĐỒNG QUY ZEKE LỜI HỨA HỘ VỆ MÙA ĐÔNG KẾ CẬN

Nâng cấp giữa

Tàn tích của Bami Áo Choàng Ám Ảnh Hỏa Ngọc Đai Lưng Khổng Lồ Giáp Cai Ngục Đá Vĩnh Hằng Giáp Lưới Áo Choàng Gai Nắm Đấm của Jaurim Kiếm Răng Cưa Áo Choàng Bạc Khiên Mãnh Sư

Trang bị khởi đầu

Hồng Ngọc Giáp Lụa Áo vải