Trang bị MẶT NẠ VỰC THẲM

MẶT NẠ VỰC THẲM

Nội tại DUY NHẤT: Phục hồi Năng lượng bằng 15% sát thương nhận vào từ tướng. Hồi Máu bằng 20% Năng lượng đã tiêu tốn. Giới hạn 25 Máu mỗi lần sử dụng.

Nội tại DUY NHẤT - Vực Thẳm: Tướng địch ở gần nhận thêm 15% sát thương phép.

Các tướng Tốc Chiến sử dụng trang bị MẶT NẠ VỰC THẲM

Tướng nào phù hợp với trang bị MẶT NẠ VỰC THẲM trong LMHT: Tốc Chiến?

Trang bị cùng hệ

Nâng cấp trang bị hoàn chỉnh

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ÁO CHOÀNG LỬA Giáp Tâm Linh KHIÊN BĂNG RANDUIN GIÁP GAI BÚA BĂNG GIÁP MÁU WARMOG MÓNG VUỐT STERAK GĂNG TAY BĂNG GIÁ GIÁP LIỆT SĨ Mũ Thích Nghi MẶT NẠ VỰC THẲM ĐỒNG QUY ZEKE LỜI HỨA HỘ VỆ MÙA ĐÔNG KẾ CẬN

Nâng cấp giữa

Tàn tích của Bami Áo Choàng Ám Ảnh Hỏa Ngọc Đai Lưng Khổng Lồ Giáp Cai Ngục Đá Vĩnh Hằng Giáp Lưới Áo Choàng Gai Nắm Đấm của Jaurim Kiếm Răng Cưa Áo Choàng Bạc Khiên Mãnh Sư

Trang bị khởi đầu

Hồng Ngọc Giáp Lụa Áo vải