Trang bị LỜI NHẮC TỬ VONG

LỜI NHẮC TỬ VONG

Nội tại DUY NHẤT: +35% Xuyên giáp.

Nội tại DUY NHẤT - Hành Hình: Sát thương Vật lí gây hiệu ứng Vết thương Sâu trên một tướng địch trong 3 giây.

Các tướng Tốc Chiến sử dụng trang bị LỜI NHẮC TỬ VONG

Tướng nào phù hợp với trang bị LỜI NHẮC TỬ VONG trong LMHT: Tốc Chiến?

Trang bị cùng hệ

Nâng cấp trang bị hoàn chỉnh

HUYẾT KIẾM DAO ĐIỆN STATIKK GƯƠM CỦA VUA VÔ DANH SÚNG ĐẠI BÁC LIÊN THANH CUỒNG CUNG RUNAAN KIẾM MA YOUMUU DẠ KIẾM DRAKTHARR VÔ CỰC KIẾM LỜI NHẮC TỬ VONG RÌU ĐEN  KIẾM MANAMUNE TAM HỢP KIẾM CHÙY GAI MALMORTIUS VŨ ĐIỆU TỬ THẦN MA VŨ SONG KIẾM KIẾM ÂM U THẦN KIẾM MURAMANA

Nâng cấp giữa

Huyết Trượng Song Kiếm Mảnh vỡ kircheis DAO HUNG TÀN KIẾM B.F ÁO CHOÀNG TÍM CUNG GỖ CUNG XANH GƯƠM ĐỒ TỂ BÚA GỖ KIẾM CHÍCH BÚA CHIẾN CAUFIELD

Trang bị khởi đầu

Kiếm Dài Găng Tay Gai Dao Găm