Trang bị LỜI HỨA HỘ VỆ

LỜI HỨA HỘ VỆ

Nội tại DUY NHẤT - Hộ Vệ : Tăng cường sức mạnh khi đứng gần tướng đồng mình. Nếu bản thân hoặc đồng minh nhận sát thương từ tướng, trụ, hay quái vật, cả hai sẽ nhận một khiên chắn có giá trị bằng 125 (+20% máu cộng thêm + 15% công phép) và 20% tốc độ di chuyển trong 1.5s (30 giây thời gian hồi).

Các tướng Tốc Chiến sử dụng trang bị LỜI HỨA HỘ VỆ

Tướng nào phù hợp với trang bị LỜI HỨA HỘ VỆ trong LMHT: Tốc Chiến?

Trang bị cùng hệ

Nâng cấp trang bị hoàn chỉnh

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ÁO CHOÀNG LỬA Giáp Tâm Linh KHIÊN BĂNG RANDUIN GIÁP GAI BÚA BĂNG GIÁP MÁU WARMOG MÓNG VUỐT STERAK GĂNG TAY BĂNG GIÁ GIÁP LIỆT SĨ Mũ Thích Nghi MẶT NẠ VỰC THẲM ĐỒNG QUY ZEKE LỜI HỨA HỘ VỆ MÙA ĐÔNG KẾ CẬN

Nâng cấp giữa

Tàn tích của Bami Áo Choàng Ám Ảnh Hỏa Ngọc Đai Lưng Khổng Lồ Giáp Cai Ngục Đá Vĩnh Hằng Giáp Lưới Áo Choàng Gai Nắm Đấm của Jaurim Kiếm Răng Cưa Áo Choàng Bạc Khiên Mãnh Sư

Trang bị khởi đầu

Hồng Ngọc Giáp Lụa Áo vải