Trang bị DỊCH CHUYỂN MA PHÁP

DỊCH CHUYỂN MA PHÁP

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất - Dịch Chuyển: Trong 3,5 giây, dịch chuyển tướng của bạn tới tướng đồng minh, công trình hoặc mắt. (180 giây thời gian hồi)

Các tướng Tốc Chiến sử dụng trang bị DỊCH CHUYỂN MA PHÁP

Tướng nào phù hợp với trang bị DỊCH CHUYỂN MA PHÁP trong LMHT: Tốc Chiến?

Trang bị cùng hệ

Trang bị Ma Pháp

Bất Biến Ma Pháp DÂY CHUYỀN MA PHÁP VINH QUANG MA PHÁP Đai Lưng Ma Pháp GIẢI THUẬT MA PHÁP THÚ TƯỢNG MA PHÁP CỨU THẾ MA PHÁP BÓNG TỐI MA PHÁP DỊCH CHUYỂN MA PHÁP

Nâng cấp giữa

GIÀY PHÀM ĂN GIÀY BẠC GIÀY THỦY NGÂN GIÀY NINJA GIÀY KHAI SÁNG IONIA

Trang bị khởi đầu

GIÀY THƯỜNG