Trang bị CHÙY GAI MALMORTIUS

CHÙY GAI MALMORTIUS

Nội tại DUY NHẤT - Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi trúng phải sát thương phép khiến bản thân còn thấp hơn 35% Máu, bản thân sẽ nhận được khiên chắn giúp hấp thụ 350 sát thương phép trong 5 giây (90 giây thời gian hồi).

Nội tại DUY NHẤT - Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi Bảo Hiểm Ma Pháp kích hoạt, nhận +30 sát thương vật lý, +10% Hút Máu, và +10% Hút Máu Phép cho tới khi ra khỏi giao tranh.

Các tướng Tốc Chiến sử dụng trang bị CHÙY GAI MALMORTIUS

Tướng nào phù hợp với trang bị CHÙY GAI MALMORTIUS trong LMHT: Tốc Chiến?

Trang bị cùng hệ

Nâng cấp trang bị hoàn chỉnh

HUYẾT KIẾM DAO ĐIỆN STATIKK GƯƠM CỦA VUA VÔ DANH SÚNG ĐẠI BÁC LIÊN THANH CUỒNG CUNG RUNAAN KIẾM MA YOUMUU DẠ KIẾM DRAKTHARR VÔ CỰC KIẾM LỜI NHẮC TỬ VONG RÌU ĐEN  KIẾM MANAMUNE TAM HỢP KIẾM CHÙY GAI MALMORTIUS VŨ ĐIỆU TỬ THẦN MA VŨ SONG KIẾM KIẾM ÂM U THẦN KIẾM MURAMANA

Nâng cấp giữa

Huyết Trượng Song Kiếm Mảnh vỡ kircheis DAO HUNG TÀN KIẾM B.F ÁO CHOÀNG TÍM CUNG GỖ CUNG XANH GƯƠM ĐỒ TỂ BÚA GỖ KIẾM CHÍCH BÚA CHIẾN CAUFIELD

Trang bị khởi đầu

Kiếm Dài Găng Tay Gai Dao Găm