Ngọc bổ trợ Trung thành

Trung thành

Tăng giáp/ Kháng phép chung

Bạn nhận thêm 2 xuyên giáp và 5 xuyên giáp phép. Đồng minh gần nhất của bạn nhận thêm 5 xuyên giáp và 2 xuyên kháng phép

Các tướng Tốc Chiến sử dụng ngọc Trung thành

Tướng nào phù hợp với ngọc Trung thành trong LMHT: Tốc Chiến?

Ngọc cùng hệ

Ngọc bổ trợ Trụ cột

Trụ cột

Xuyên giáp , Xuyên giáp phét

Nhận 10 Xuyên giáp hoặc 10 Xuyên giáp phép , tùy theo chỉ số nào của bạn đang thấp hơn

Ngọc bổ trợ Kiểm soát điều kiện

Kiểm soát điều kiện

Trì Hoãn Giáp , Phép

Nhận thêm Xuyên giáp và Xuyên giáp phép sau 1 khoảng thời gian

Ngọc bổ trợ Thợ săn - Khổng lồ

Thợ săn - Khổng lồ

Máu, Kháng hiệu ứng

Nhận thêm 20 máu tối đa . Khi tham gia hạ gục mỗi tướng địch lần đầu nhận thêm 20 máu tối đa và 4% kháng hiệu ứng

Ngọc bổ trợ Phục hồi

Phục hồi

Hồi máu/ Năng lượng

Mỗi 3 giây , hồi lại 2% máu hoặc năng lượng đã mất, tùy theo chỉ số nào của bạn thấp hơn.

Ngọc bổ trợ Lữ hành tinh linh

Lữ hành tinh linh

Máu, Kháng là chậm

Nhận thêm 50 máu tối đa và 20% kháng làm chậm