Ngọc bổ trợ Sốc điện

Sốc điện

Sát thương bùng nổ

Ra đòn trúng 1 tướng bằng 3 đòn đánh hoặc kỹ năng riêng biệt trong vòng 3 giây gây thêm sát thương thích ứng.
Sát thương: 30 - 184 + 40% AD + 25% AP
Hồi chiêu: 25 giây

Các tướng Tốc Chiến sử dụng ngọc Sốc điện

Tướng nào phù hợp với ngọc Sốc điện trong LMHT: Tốc Chiến?

Ngọc cùng hệ

Ngọc bổ trợ  Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery

Quấy rối , Bảo vệ

Đòn đánh và kĩ năng đưa Aery đến chỗ mục tiêu , gây sát thương kẻ địch hoặc
che chắn cho đông minh .
Sát thương : 10 - 60 + 20% bonus AD + 10% AP
Lá chắn : 20 - 120 + 40% bonus AD + 20% AP
Không thể phái Aery đến mục tiêu mới cho đến khi Aery quay trở lại .

Ngọc bổ trợ Chinh phục

Chinh phục

Sát thương cộng dồn

Nhận điểm cộng SMCK hoặc SMPT khi các đòn đánh hoặc kĩ năng riêng biệt trúng 1 tướng . Cộng dồn tối đa 5 lần . Khi đạt điểm cộng dồn tối đa , gây sát thương thích ứng cộng thêm lên tướng .
Mỗi điểm cộng đồn: 2-6 SMCK hoặc 4-8 SMPT trong vong 8 giây
Khi đạt điểm cộng dồn tối đa : tăng thêm 10% sát thương thích ứng lên tướng.

Ngọc bổ trợ Bước chân thần tốc

Bước chân thần tốc

Cơ động, hồi máu

Di chuyển và tấn công kẻ địch tăng cộng dồn Tích Điện. Ở Ơ {0} điểm công
dồn , đòn đánh kế tiếp của bạn hồi máu và tăng tốc độ di chuyển.
Hồi máu: 15 - 85 + 30% AD + 30% AP
Tốc độ di chuyển : 20% trong 1 giây
Đối với những vị tướng có tầm kiểm soát, hồi máu trong 30% khi tấn công lính.

Ngọc bổ trợ Quyền năng bất diệt

Quyền năng bất diệt

Đỡ đòn ,hồi máu

Mỗi 4 giây trong giao tranh, đòn đánh kế tiếp của bạn lên tướng sẽ được cường
hóa dựa trên lượng máu tối đa của bạn.
Hồi : 2% máu tối đa của bạn
Tăng vĩnh viễn máu của bạn thêm
Sát thương cộng thêm : 4% máu tối đa của bạn, sát thương phép
Đối với tướng đánh xa , các hiệu ứng giảm 40%.

Ngọc bổ trợ Dư chấn

Dư chấn

Kiểm soát, tấn công

Sau khi làm bất động một tướng địch,nhậ thêm chống chịu và sau đó gây
sát thương phép ra xong quanh .
Chống chịu: 35 AR + 60% AR cộng thêm và 35 MR + 60% MR cộng thêm trong 2,5 giây
Sát thương : 12 - 110 + 3% HP tối đa, sát thương phép.
Hồi chiêu: 20 giây.

Ngọc bổ trợ Suối nguồn sinh mệnh

Suối nguồn sinh mệnh

Hồi máu cho đội

Hạn chế di chuyển một tướng địch sẽ đánh dấu kẻ đó . Đồng minh tấn công
tướng địch bị đánh sẽ được hồi máu dựa trên máu tối đa của bạn.
Hồi máu : bằng 3% HP tối đa của bạn trong 2 giây
Thời gian đánh dấu : 4 giây

Ngọc bổ trợ Đạo chích

Đạo chích

Cường hóa ngẫu nhiên

Sau khi sử dụng 1 kĩ năng, kỹ năng hoặc đòn đánh tiếp theo lên tướng địch sẽ
nhận được 1 hiệu ứng trang bị ngẫu nhiên.
Hồi chiêu : 25 giây