Ngọc bổ trợ Kiểm soát điều kiện

Kiểm soát điều kiện

Trì Hoãn Giáp , Phép

Nhận thêm Xuyên giáp và Xuyên giáp phép sau 1 khoảng thời gian

Các tướng Tốc Chiến sử dụng ngọc Kiểm soát điều kiện

Tướng nào phù hợp với ngọc Kiểm soát điều kiện trong LMHT: Tốc Chiến?

Ngọc cùng hệ

Ngọc bổ trợ Trụ cột

Trụ cột

Xuyên giáp , Xuyên giáp phét

Nhận 10 Xuyên giáp hoặc 10 Xuyên giáp phép , tùy theo chỉ số nào của bạn đang thấp hơn

Ngọc bổ trợ Thợ săn - Khổng lồ

Thợ săn - Khổng lồ

Máu, Kháng hiệu ứng

Nhận thêm 20 máu tối đa . Khi tham gia hạ gục mỗi tướng địch lần đầu nhận thêm 20 máu tối đa và 4% kháng hiệu ứng

Ngọc bổ trợ Phục hồi

Phục hồi

Hồi máu/ Năng lượng

Mỗi 3 giây , hồi lại 2% máu hoặc năng lượng đã mất, tùy theo chỉ số nào của bạn thấp hơn.

Ngọc bổ trợ Trung thành

Trung thành

Tăng giáp/ Kháng phép chung

Bạn nhận thêm 2 xuyên giáp và 5 xuyên giáp phép. Đồng minh gần nhất của bạn nhận thêm 5 xuyên giáp và 2 xuyên kháng phép

Ngọc bổ trợ Lữ hành tinh linh

Lữ hành tinh linh

Máu, Kháng là chậm

Nhận thêm 50 máu tối đa và 20% kháng làm chậm