Ngọc bổ trợ Cuồng hóa tích tụ

Cuồng hóa tích tụ

Tăng SMCK/SMPT

Mỗi 2 phút, nhận 2 SMCK hoặc 4 SMPT. ( Thích ứng)

Các tướng Tốc Chiến sử dụng ngọc Cuồng hóa tích tụ

Tướng nào phù hợp với ngọc Cuồng hóa tích tụ trong LMHT: Tốc Chiến?

Ngọc cùng hệ

Ngọc bổ trợ Tàn bạo

Tàn bạo

SMCK/SMPT, Xuyên giáp

Nhận hiệu ứng trang bị ngẫu nhiên khi đánh trúng tướng địch sau khi thi triển 1 kĩ năng.

Ngọc bổ trợ Thợ săn - Hút máu

Thợ săn - Hút máu

SMCK/SMPT, Hút máu thường/phép

Tăng 2% hút máu thường hoặc 2% hút máu phép. Tham gia hạ gục mỗi tướng địch
lần đầu nhận 2 SMCK và 1% hút máu thường hoặc 4 SMPT và 1% hút máu phép ( Thích ứng )

Ngọc bổ trợ Đắc thắng

Đắc thắng

Kết liễu, Hồi máu

Hạ gục tướng hồi lại 10% máu đã mất. Gây thêm 3% sát thương lên những kẻ địch dưới 35% máu.

Ngọc bổ trợ Yếu điểm

Yếu điểm

Cơ động , Hồi máu

Hạn chế di chuyển tướng địch sẽ khiến tướng địch nhận thêm sát thương.

Ngọc bổ trợ Tướng

Tướng

Rủi ro cao, Sát thương lớn

Tăng thêm sát thương lên tướng , Giảm 1 nửa mỗi lần bạn hạ gục.